امروز پنجشنبه ۹۸/۸/۲۳

پیکر طیبه ۱۵ شهید دوران مقدس متعلق به ۴ استان کشور شناسایی گردید

هویت پیکر مطهر ۱۵ شهید تازه تفحص شده متعلق به استان های خراسان رضوی، خوزستان، کرمان و مازندران که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده‌اند، شناسایی و مشخصات آنان اعلام شد.

 

به نقل از روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکر طیبه و نورانی ۱۵ شهید دوران دفاع مقدس استان های خراسان رضوی ، خوزستان، کرمان و مازندران شناسایی گردید.
اسامی و مشخصات این شهدا به شرح ذیل است:

استان خراسان رضوی:

شهید غلامعلی صیدی
شهید غلامعلی صیدی ، فرزندحبیب الله، متولد ۲۵ ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال ۶۲ به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید حسن سلیمانی
شهید حسن سلیمانی ، فرزندعلی اکبر، متولد ۲۵ ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال ۶۲ به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید محمد جواد حسن زاده فهیمی
شهید محمدجواد حسن زاده فهیمی ، فرزندشکرالله، متولد ۴۴ ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال ۶۲ به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید مجید پیاده امرغان
شهید مجید پیاده امرغان ، فرزندرمضان، متولد ۴۳ ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال ۶۲ به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید محمد رضا حیدری
شهید محمدرضا حیدری ، فرزندرحمان، متولد ۴۳ ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال ۶۳ به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید سید حسین پورمحمدی 
شهید سید حسین پورمحمدی ، فرزندسیدحسن، متولد ۴۵ ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال ۶۲ به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

استان خوزستان:

شهید رضا شجاعی
شهید رضا شجاعی ، فرزند مندنی، متولد ۴۱ ، اعزامی از استان خوزستان می باشد که در سال ۶۲ به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید سید ماندنی موسوی
شهید سید ماندنی موسوی ، فرزند سیدحمدالله، متولد ۴۳ ، اعزامی از استان خوزستان می باشد که در سال ۶۲ به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید عبدالکریم کجباف
شهیدعبدالکریم کجباف ، فرزند محمد مهدی، متولد ۴۶ ، اعزامی از استان خوزستان می باشد که در سال ۶۵ به جنگ اعزام و در عملیات کربلای ۴ ؛ منطقه عملیاتی ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید غلامحسین دیمی 
شهید غلامحسین دیمی ، فرزند حسن، متولد ۴۰ ، اعزامی از استان خوزستان می باشد که در سال ۶۱ به جنگ اعزام و در عملیات رمضان ؛ منطقه عملیاتی شرق بصره" کتیبان"به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

استان کرمان:

شهید محمدعلی صادقی
شهید محمدعلی صادقی ، فرزند حسن، متولد ۲۱ ، اعزامی از استان کرمان می باشد که در سال ۶۳ به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید عباس اسدی پورگوکی
شهید عباس اسدی پورگوکی ، فرزند ماشالله، متولد ۳۷ ، اعزامی از استان کرمان می باشد که در سال ۶۳ به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید اسماعیل هنری
شهید اسماعیل هنری ، فرزند محمدحسین، متولد ۲۱ ، اعزامی از استان کرمان می باشد که در سال ۶۳ به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

استان مازندران:

شهید کریم بهمنی
شهید کریم بهمنی ، فرزند رجبعلی، متولد ۴۵ ، اعزامی از استان مازندران می باشد که در سال ۶۳ به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید علی اکبر آویش
شهید علی اکبر آویش ، فرزند رضا، متولد ۳۵ ، اعزامی از استان مازندران می باشد که در سال ۶۵ به جنگ اعزام و در عملیات کربلای۴ ؛ منطقه عملیاتی ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

 

 

مقام معظم رهبری:

حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی و تجلیل شایسته از شهدای بزرگوار برترین کار ماست.

حضرت امام خمینی (ره) :

ما اگر شهید بشویم قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم.

 

logo-samandehi