امروز پنجشنبه ۹۸/۸/۲۳

تویی که شهدا را به مسخره می گیری

 

                                                                                              بسم الله الرحمن الرحیم

تویی که شهداء را به مسخره میگیری                      بدان ........

همه چیزت را مدیون شهدایی

                                      چادر تنها بخشی از دین تو را ادا می کند

              آن مردان پاک خدایی جانشان را برای آسایش ما دادند

              فکر نمی کنم حجاب تو جبران کوچکترین فداکاری هایشان را بکند

خون شهدا بیش از این ها ارزش دارد که تو با حرف ها و رفتار ها و ظاهر نامناسبت

                                                                                                                 پایمالش کنی ..........

          آنها تو را دوست دارند اما با وقارت ، با چادرت ............

         فقط کافی است با آنها رفیق شویی و رضایتشان را بدست آوری

                                                                 جوری دستت را می گیرند که (( خودت )) هم

                                                                                                                      نمی فهمی ..............

 حال تو بگو ............ برایت سخت است که به همین یک خواسته شان عمل کنی

 

مقام معظم رهبری:

حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی و تجلیل شایسته از شهدای بزرگوار برترین کار ماست.

حضرت امام خمینی (ره) :

ما اگر شهید بشویم قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم.

 

logo-samandehi