امروز یکشنبه ۹۸/۸/۲۶

زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم ......

 

                             به نام الله حرمت خون شهیدان

                 زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم

                زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم

               زندگی نام نکویی است که خارش کردیم

               زندگی نیست به جز نم نم باران بهار

               زندگی نیست به جز دیدن یار

              زندگی نیست به جز عشق

              به جز حرف محبت به کسی

              ور نه هر خار و خسی

              زندگی کرده بسی

              زندگی تجربه تلخ فراوان دارد

             دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد

                            ما چه کردیم             در این فرصت کم ؟؟

           آه و صد آه           که جز خون دل رهبر و یارانش     چه کردیم

          شهدا شما را به مادرتان زهرا مرضیه دست ما را هم بگیرید.

 

مقام معظم رهبری:

حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی و تجلیل شایسته از شهدای بزرگوار برترین کار ماست.

حضرت امام خمینی (ره) :

ما اگر شهید بشویم قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم.

 

logo-samandehi