امروز پنجشنبه ۹۸/۸/۲۳

هیچ اثری از شهید نبود

 

 

هیچ اثری از شهید نبود. بچه ها خسته شده بودند. دست ها تاول زده بود و گاه تاول ها می ترکید. خاک هم روی زخم تاول ها می ریخت بیشتر می سوخت. برای استراحت کنار تپه ای دراز کشیدیم.«خدایا! هر چه می گردیم تمامی ندارد. با این که مطمئنیم بچه ها اینجا شهید شدند و جا مانده اند، هیچ اثری از آن ها نیست.» توی همین فکرها بودم و با سر نیزه بدون انگیزه زمین را می کندم که یک دفعه احساس کردم، سر نیزه ام به چیزی بر خورد کرد. خاک ها را کنار زدم. پوتین نظامی بود! اطراف پوتین را خالی کردیم. با دقت زمین را کندیم. شهید بود. بچه ها همگی شروع کردند تپه را که سنگر تانک بود، خراب کردند و هر چند دقیقه یک بار فریاد«یا زهرا» و «یا حسین» بچه ها، خبر از پیدا شدن شهیدی دیگر می داد. آن روز پانزده شهید پیدا شد. آن ها را به معراج الشهدای شرهانی آوردیم. حالا دیگر آن ها مونس بچه ها شده بودند.
حرف های ناگفته یمان را که سال ها کسی محرم شنیدنش نبود، برای آن ها زمزمه کردیم.

 


منبع: آسمان مال آنهاست(کتاب تفحص)، صفحه:21 

 

مقام معظم رهبری:

حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی و تجلیل شایسته از شهدای بزرگوار برترین کار ماست.

حضرت امام خمینی (ره) :

ما اگر شهید بشویم قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم.

 

logo-samandehi